Aleš Berger
Kritik, literarni zgodovinar, prevajalec, urednik.
Aleš Berger

Rojen je 18.9.1946 v Ljubljani. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in francosščine v Ljubljani. Bil je novinar v kulturni redakciji ljubljanskega radia, od leta 1978 urednik za prevodno književnost pri založbi Mladinska knjiga.

Kot literarni kritik spremlja sodobne tokove, predvsem avantgardno poezijo. Napisal je tudi vrsto gledaliških kritik.

Uveljavil se je kot prevajalec iz francoščine (mdr. Lautrémont, G. Apollinaire, S,. Beckett, R.Char, R. Queneau, J. Prévert) in španščine (J.L.Borges), prevaja tudi gledališka dela, za vrsto prevodov je prispeval spremne študije. Kot literarni zgodovinar  je obravnaval smeri dadaizma in nadrealizma.

Nagrade za prevajalsko delo: Sovretova 1983, Prešernovega sklada 1987, Župančičeva 1993.

Izdana dela:

 • 2006 Zmenki, drama

 • 2004 Zagatne zgodbe, kratka proza

 • 1998 Krokiji in beležke

 • 1997 Novi ogledi in pogledi

 • 1994 Prevajalsko društvo 1952-1994 (soavtor)

 • 1994 Prevod- posnetek, reprodukcija, interpretacija: Prevajanje dramatike (strokovno, sour.)

 • 1994 Vitomil Zupan (zbornik, urednik)

 • 1984 Ogledi in pogledi (gledal. kritike)

 • 1982 Pesniški almanah mladih (sourednik)

 • 1982 Srečko Kosovel (publicistika)

 • 1981 Gledališki besednjak (gled. terminologija)

 • 1981 Dadaizem in nadrealizem

 • 1978 Volja do pesmi: iz sodobne zavzete poezije (uredil in komentiral)

 • 1974 Noč bliskov: iz nadrealističnih besediln (uredil, prevedel, spr. beseda)