Krištof Dovjak, Miriam Drev, Marko Elsner Grošelj, Andrej E. Skubic, Andrej E. Skubic, France Fajdiga, Jože Felc, Janko Ferk, Emil Filipčič, Evald Flisar, Ivo Frbežar, Ervin Fritz, Vesna Furlanič Valentinčič, Vladimir Gajšek, Maja Gal Štromar, Nejc Gazvoda, Polona Glavan, Viktorija Zmaga Glogovec, Goran Gluvić, Borut Gombač, Marko Gorjanc, Marija Gorše Perhaj, Zuzanna Govednik Krasko, Branko Gradišnik, Janez Gradišnik, Niko Grafenauer, Pavla Gruden, Maja Haderlap, Fabjan Hafner, Matjaž Hanžek, Dragica Haramija, Ivanka Hergold, Andrej Hočevar, Stanka Hrastelj, Spomenka Hribar, Tine Hribar, Jože Hudeček, Marko Hudnik, Jurij Hudolin, Alojz Ihan, Andrej Inkret, Jure Jakob, Drago Jančar, Gustav Januš, Dušan Jelinčič, Alenka Jensterle Doležal, Milan Jesih, Erica Johnson Debeljak, Dušan Jovanović, Klarisa Jovanović, Boris Jukić, Evgen Jurič, Edelman Jurinčič, Ksenija Jus, Franci Justi, Uroš Kalčič, Vladimir Kavčič, Aksinja Kermauner, Vital Klabus, Milan Kleč, Matjaž Kmecl, Majda Kne, Matjaž Kocbek, Gorazd Kocijančič, Marjanca Kočevar, Zdenko Kodrič, Tatjana Kokalj, Nina Kokelj, Andrej Kokot, Marjan Kolar, Jana Kolarič, Petra Kolmančič, Karolina Kolmanič, Peter Kolšek, Darko Komac, Ivana Komel, Miklavž Komelj, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren, Minka Korenčan, Barbara Korun, Janko Kos, Matevž Kos, Vladimir Kos, Tomaž Kosmač, Miran Košuta, Miroslav Košuta, Polonca Kovač, Vladimir Kovačič, Jurij Kovič, Kajetan Kovič, Željko Kozinc, Matej Krajnc, Marijan Kramberger, Taja Kramberger, Dragica Krapež, Marko Kravos, Manka Kremenšek Križman, Maruša Krese, Vlado Kreslin, Milojka Krez,
Niko Grafenauer
Pesnik, esejist, urednik, prevajalec.
Niko Grafenauer

Rojen 5.12.1940.

Po učiteljišču je študiral primerjalne književnosti  in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je več let živel kot samostojni književnik, potem pa je bil urednik za otroško leposlovje pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani, glavni urednik revij Problemi in Nova revija ter časopisa Ampak, več let je bil glavni urednik in direktor založbe Nova revija, po upokojitvi 2002 pa je ohranil položaj glavnega urednika založbe.

Iz začetnega, umerjeno modernističnega pesništva (Večer pred prazniki) se je razvijal v idejno radikalnejšo smer, katere problematika se določno nakazuje že v naslovu zbirke (Stiska jezika), zatem pa se je približal čisti liriki v smeri hermetične simbolistične tradicije (artistično izbrušena zbirka sonetov Štukature). Z omenjenimi knjigami pesmi in naslednjima pesniškima zbirkama (Palimpsesti, Izbrisi) je postal eden glavnih predstavnikov slovenskega pesniškega modernizma. Pozornost je vzbudil tudi s svojo teorijo moderne poezije (Kritika in poetika). Veliko je prevajal, zlasti avtorje, ki so blizu njegovemu lastnemu pesniškemu svetu, ter pisal o njih analitične študije (H.M. Enzensberger, G. Benn, F. Hölderlin, R.M.Rilke). V mladinskem pesništvu nadaljuje najboljšo slovensko tradicijo na tem področju; zavrača didaktiko, razvija igro kot svobodno pesniško ustvarjalnost (npr. Pedenjped). Še posebej pomembna je zbirka mladinskih pesmi Skrivnost.

Uredil je več izborov otroških pesmi, antologijo svetovne ljubezenske lirike Oko in roža, izbor Svetovne pravljice, izbor Kettejevih pesmi idr.

Poezija:

 • 1992 Dramilo v petdesetih epigramih Nika Grafenauerja
 • 1990 Samota
 • 1989 Izbrisi
 • 1984 Palimpsesti
 • 1979 Pesmi (skupaj s S. Makarovič in T. Šalamunom)
 • 1979 Pesmi
 • 1975 Štukature
 • 1965 Stiska jezika
 • 1962 Večer pred praznikom

Mladinsko pesništvo:

 •  1994 Možbeseda Pedenjped
 • 1984 Sonce nad vodometi
 • 1983 Skrivnosti
 • 1983 Stara Ljubljana, 1992 ponatis
 • 1983 Kam pelje vlak, 1995 ponatis
 • 1981 Lokomotiva, lokomotiva, ponatis 1986
 • 1980 Nebotičniki, sedite
 • 1979 Kaj ima sonce najraje
 • 1978 Zmajček razgrajaček
 • 1977 Abeceda
 • 1976 Avtozaver
 • 1974 Sredi polja rdeči mak
 • 1974 Kako boben ropota
 • 1973 Kaj je na koncu sveta
 • 1970 Živali v gozdu
 • 1970 Živali na polju
 • 1970 Živali na dvorišču
 • 1966 Pedenjped

Mladinska proza:

 • 1990 Mahajana in druge pravljice o Majnici
 • 1987 Majhnica in Katrca Škrateljca
 • 1987 Majhnica

Esejistika in publicistika:

 • 1991 Tretja beseda
 • 1983 Album slovenskih pisateljev
 • 1982 Izročenost pesmi
 • 1974 Kritika in poetika
 • 1965 Pesniški svet Srečka Kosovela

 

 

SORODNI AVTORJI