Zdenko Kodrič, Tatjana Kokalj, Nina Kokelj, Andrej Kokot, Marjan Kolar, Jana Kolarič, Petra Kolmančič, Karolina Kolmanič, Peter Kolšek, Darko Komac, Ivana Komel, Miklavž Komelj, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren, Minka Korenčan, Barbara Korun, Janko Kos, Matevž Kos, Vladimir Kos, Tomaž Kosmač, Miran Košuta, Miroslav Košuta, Polonca Kovač, Vladimir Kovačič, Jurij Kovič, Kajetan Kovič, Željko Kozinc, Matej Krajnc, Marijan Kramberger, Taja Kramberger, Dragica Krapež, Marko Kravos, Manka Kremenšek Križman, Maruša Krese, Vlado Kreslin, Milojka Krez, Danica Križanič Muller, Rade Krstić, Mojca Kumerdej, Tone Kuntner, Meta Kušar, Feri Lainšček, Tomaž Lapajne Dekleva, Igor Likar, Mirana Likar Bajželj, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Janko Lorenci, Blaž Lukan, Pavel Lužan, Nika Maj, Svetlana Makarovič, Andrej Makuc, Vitan Mal, Ivan Malavašič, Mimi Malenšek, Marjan Marinšek, Vanesa Matajc, Nada Matičič, Neža Maurer, Eva Maurer Škofič, Andrej Medved, Dušan Merc, Franc Merkač, Ace Mermolja, Bojan Meserko, Janko Messner, Ivanka Mestnik, Miloš Mikeln, Jolka Milič, Ivan Minatti, Rudi Mlinar, Tine Mlinarič, Kristijan Močilnik, Vinko Möderndorfer, Vida Mokrin Pauer, Dušan Moravec, Andrej Morovič, Marjana Moškrič, Brane Mozetič, Kristijan Muck, Aleš Mustar, Bogdan Novak, Maja Novak, Novica Novakovič, Zlatka Obed - Obid Lokatos, Pavel Oblak, Blaž Ogorevc, Iztok Osojnik, Josip Osti, Damjan Ovsec, Boris Pahor, Jurij Paljk, Boris Pangerc, Tone Partljič, Saša Pavček, Tone Pavček, Vid Pečjak, Vanja Pegan, Vera Pejovič, Tomaž Pengov, Ana Pepelnik, Tone Perčič, Tone Peršak, Aleksander Peršolja, Žarko Petan, Milan Petek Levokov, Eva Petrič, Metod Pevec, Zoran Pevec, France Pibernik, Matjaž Pikalo, Boris Pintar, Klemen Pisk, Gregor Podlogar, Barbara Pogačnik, Andraž Polič, Sonja Porle, Marcello Potocco, Dragica Potočnjak, Jure Potokar, Lili Potpara, Janez Povše, Vasja Predan, Andrej Predin, Aleksij Pregarc, Sebastijan Pregelj, Slavko Pregl, Tatjana Pregl Kobe, Cveto Preželj, Bert Pribac, Marjan Pungartnik, Jana Putrle Srdić, Pavle Rak, Maja Razboršek, Mateja Reba, Alojz Rebula, Vladimira Rejc, Miha Remec, Štefan Remic, Primož Repar, Peter Rezman, Ana Ristović Čar, Tone Rode, Milivoj Roš, Janez Rotar, Drago Rotar Braco, Tea Rovšek-Witzemann, Andrej Rozman - Roza, Franček Rudolf, Dimitrij Rupel, Ernest Ružič, Jože Sevljak, Miša Shaker, Robert Simonišek, Barbara Simoniti, Veronika Simoniti, Ifigenija Simonovič, Sandi Sitar, Ivan Sivec, Miroslav Slana - Miros, Breda Smolnikar, Jože Snoj, Vid Snoj, Marko Sosič, Ivko Spetič,
Kajetan Kovič
Pesnik, pisatelj in prevajalec.
Kajetan Kovič

Kajetan Kovič, rojen 21. oktobra 1931 v Mariboru. Otroška leta je preživel v Poljčanah, Hrastju – Moti in Radencih. Maturiral je na klasični gimnaziji v Mariboru, leta 1956 pa diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za svetovno književnost in literarno teorijo.
Krajši čas je bil novinar pri Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravici, 1958 pa je postal urednik za leposlovje pri Državni založbi Slovenije. Od maja 1985 do upokojitve 1992 je bil glavni urednik založbe in pomočnik za založništvo pri glavnem direktorju.
Kot štipendist Prešernovega sklada je 1961/62 študijsko bival v Parizu, 1966 pa se je udeležil seminarja češkega jezika in književnosti na univerzi v Pragi.
Sodeloval je na številnih evropskih literarnih srečanjih in kongresih:
Knocke le Zoute-Belgija 1961, Graz 1965, Budimpešta 1973, 1977, Luzern – Švica 1984, Djakovica – Kosovo 1986, Innsbruck 1989, Rotterdam 1996, Dunaj 1999, Coimbra – Portugalska 2001, Schiltigheim – Strasbourg 2001, Bologna 2003, Pistoia 2004, Utrecht 2004, Tübingen – München 2006, Struga 2007.
30. maja 1991 je postal izredni, 6. junija 1995 pa redni član SAZU. Od 7. maja 1996 do 11. aprila 2002 je bil tajnik razreda za umetnosti. Je član DSP in slovenskega PEN-a ter izredni član društva madžarskih pisateljev.
Kot pesnik se je prvič predstavil v zbirki Pesmi štirih (1953) s Cirilom Zlobcem, Janezom Menartom in Tonetom Pavčkom. Pozneje je izdal še sedemnajst pesniških zbirk, vrsto proznih in mladinskih del (tudi uspešnici Maček Muri in Moj prijatelj Piki Jakob z nakladami čez 100.000 izvodov) ter vrsto prevodov iz nemščine, francoščine, češčine, srbščine in madžarščine (glej bibliografijo).

 Poezija:

 • 1953 Pesmi štirih, Slovenski knjižni zavod
 • 1956 Prezgodnji dan, Primorska založba Lipa
 • 1961 Korenine vetra, Cankarjeva založba
 • 1965 Ogenj voda, Cankarjeva založba
 • 1970 Vetrnice, DZS
 • 1973 Pesmi
 • 1973 Mala čitanka, Založba Obzorja
 • 1976 Labrador, Cankarjeva založba
 • 1981 Pesmi, DZS
 • 1990 Poletje, Založba Obzorja
 • 1992 Sibirski ciklus, Založba Mihelač
 • 1992 Letni časi, Mladinska knjiga
 • 1993 Lovec, Založba Litterapicta
 • 2001 Vrt, Mladinska knjiga
 • 2001 Kalejdoskop, Beletrina
 • 2003 Pesmi (miniaturka), Knjižna zadruga
 • 2009 Vse poti so (zbrane nove pesmi), Beletrina

Proza:

 • 1965 Ne bog ne žival, Obzorja
 • 1970 Tekma, Obzorja
 • 1987 Iskanje Katarine, Mladinska knjiga
 • 1994 Pot v Trento, Pomurska založba (druga izdaja DZS 2005)
 • 1996 Profesor domišljije, Mihelač
 • 2005 Jutranji sprehajalec, Študentska založba
 • 2008 Mala nebesa, Litera

Strokovne monografije:

 • 2006 Sled sence zarje, Slovenska Matica

Prevodi:

 • 1965 Čas savjesti (Ura vesti), Beograd, Prosveta
 • 1967 Ni bog ni životinja (Ne bog ne žival), Zagreb: Zora
 • 1969 Goldene Schiffe (Zlate ladje), Plochingen am Neckar: Richard Schorndorfer
 • 1970 Korene vetra (Korenine vetra), Bratislava: Slovenski spisovatel
 • 1970 Kapote sti Liumpliana, Atene: Alvin Redman Hellas
 • 1972 Sem isten, sem állat, Budimpešta: Európa könyvkiadó
 • 1974 Pesme/Pesmi, Beograd: Narodna knjiga
 • 1975 Tekma: Verseny, Budimpešta: Európa könyvkiadó
 • 1979 Versei (Pesmi), Budimpešta: Európa könyvkiadó
 • 1980 Ani buh ani zviŕe (Ne bog ne žival), Praga: Melantrich
 • 1983 Holunderstunden (Bezgove ure), Graz: Styria Vlg (Druga spremenjena izdaja) Kitab-Verlag, Klagenfurt-Wien 2005
 • 1994 Sibirischer Zyklus (Sibirski ciklus), Graz: Werkgruppe Lyrik
 • 1997 Poems (pesmi), Izbor angleških, nemških, španskih in italijanskih prevodov, Ljubljana: DSP
 • 1997 Put u Trento (Pot v Trento), Zagreb: Znanje
 • 1998 UtazásTrentóba (Pot v Trento), Budimpešta: Európa könyvkiadó
 • 1998 Glas, Izbor pesmi v originalu ter v angleških, nemških, francoskih, italijanskih, španskih, hrvaških, madžarskih, ruskih in kitajskih prevodih, Ljubljana: Edina
 • 1999 Sommer (Poletje), KLagenfurt/Wien: Wieser Vlg
 • 1999 Le ore di Sambuco (Bezgove ure), Lator László in Tótfalusi István, Pecs: Jelenkor Kiadó 20
 • 2000 Il professore di immaginazione (Profesor domišljije), Milano: Hefti
 • 2000 Le professeur des rêves, Charlieu: La Bartaevlle Éd
 • 2002 Dalečini (Daljave), Poesie 2002, Sofija
 • 2003 Kaleidoscope (Kalejdoskop), prevod Tom Priestly in original Beletrina, Ljubljana
 • 2004 Ljeto (Poletje), prevod Josip Osti in Jadranka Matič-Župančič
 • 2005 Weder Gott noch Tier (Ne bog ne žival), Kitab-Verlag, Klagenfurt-Wien
 • 2006 Képzeti tánar ur, Alexandra Könyvkiado, Pecs
 • 2007 Odbrane pesni, Skopje: Menora
 • 2008 Iz veka v vek, ruski prevod slovenske poezije, Moskva
 • 2010 Dva, irski prevod slovenske poezije, Ljubljana: DSP
 • Moj prijatelj Piki Jakob : češki, albanski, hrvaški, grški in nemški prevod
 • Maček Muri: grški, nemški, hrvaški, srbski, korejski in italijanski prevod
 • Zmaj Direndaj: hrvaški, italijanski in grški prevod
 • Pajacek in punčka: angleški prevod

Drugo:

 • 1963 Franca izpod klanca
 • 1969 Zlata ladja
 • 1972 Moj prijatelj Piki Jakob
 • 1975 Maček Muri
 • 1987 Zgodnje zgodbe
 • 1980 Križemkraž
 • 1981 Zmaj Direndaj
 • 1984 Pajacek in punčka
 • 1991 Križemkraž: zgodnje pesmi, zgodnje zgodbe in še malo mačje godbe, izbor pesmi in proze
 • 1999 Mačji sejem
 • 2006 Zlate ure
 • 1963 FILM Srečno Kekec (besedila pesmi)

Prevodi poezije:

 • Iz nemščine: Rilke, Trakl, george, Heym, Hergouth, Antologija nemške lirike dvajsetega stoletja (skupaj z Nikom Grafenauerjem)
 • Iz madžarščine: Petőfi, Ady, Radnoti, Weöres, Lator (skupaj z Jožetom Hradilom)
 • Iz češčine: Holan
 • Iz srbščine: raičković
 • 1989 V tujem jeziku napisal sem knjigo (prevodi Prešernovih nemških pesmi)

Nagrade:

 • 1962 Levstikova
 • 1965 Prežihova
 • 1967 Nagrada Prešernovega sklada
 • 1972 Sovretova
 • 1978 Prešernova
 • 1985 Levstikova
 • 1986 Nagrada madžarskega PEN
 • 1993 Jenkova
 • 2002 Central European Time Price
 • 2007 Zlatnik poezije